วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

แจ้งมติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 14 มีนาคม 2556

แจ้งมติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 14 มีนาคม 2556
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)


ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download
ดาวน์โหลด แก้ไขแนบท้ายระเบียบวาระที่ 4.7   Download


หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น