วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาสข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ (ให้โอกาส) ปี พ.ศ.2556 (รายชื่อเพิ่มเติม)

การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาสข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
เลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ (ให้โอกาส) ปี พ.ศ.2556 
 (กรณีผู้ขอมีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินปกติที่ ก.ก. กำหนด)
(รายชื่อเพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดรายชื่อ(รายชื่อเพิ่มเติม)ผู้ที่สามารถยื่นคำร้องที่นี่ครับ Download
ดาวน์โหลดแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาที่นี่ครับ
สายงานการบริหารสถานศึกษา  Download
สายงานการสอน Download

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น